PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TERAS BKKM

PIAGAM PELANGGAN TERAS KKM

Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.  Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji memastikan Permohonan Dan Kelulusan Perkhidmatan Diproses Dan Diselesaikan Dalam Tempoh Berikut Dari Tarikh Borang Permohonan Lengkap Diterima Serta Memenuhi Syarat-Syarat Permohonan Dan Perundangan  Yang Ditetapkan:

          1)  Keputusan Laporan Audit HACCP  : 100% sijil dikeluarkan dalam tempoh 40 hari bekerja (manual)  dan 30 hari bekerja (online)

          2) Lesen Air Minuman Berbungkus dan Air Mineral Semulajadi   :  100% dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja

Kelulusan Permohonan Lesen Punca Air Minuman Berbungkus dan Air Mineral Semulajadi : 100% lesen dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja
Lihat Statistik  »   
Kelulusan Permohonan Skim Pensijilan HACCP : 100% sijil dikeluarkan dalam tempoh 40 hari bakerja (manual) dan 30 hari bekerja (online)
Lihat Statistik  »   
EN