• STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)
  • SISTEM FOSIM TELAH BEROPERASI SEMULA
  • WAKTU OPERASI KAUNTER DI BULAN RAMADAN 1444H
  • TEMPOH PERALIHAN MS1514:2022
  • Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China
  • PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU
STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)1 SISTEM FOSIM TELAH BEROPERASI SEMULA2 WAKTU OPERASI KAUNTER DI BULAN RAMADAN 1444H3 TEMPOH PERALIHAN MS1514:20224 Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China5 PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU6
EN