• World Food Safety Day 2023
  • STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)
  • GANGGUAN SISTEM FOSIM
  • NOTIS PENYELENGGARAAN SISTEM FOSIM
  • PENGHANTARAN SAMPEL BAGI PELESENAN AIS DAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS/AIR MINERAL SEMULAJADI (AMB/AMS) KE MAKMAL SWASTA YANG DIIKTIRAF OLEH KKM
  • TEMPOH PERALIHAN MS1514:2022
  • Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China
  • PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU
World Food Safety Day 2023 1 STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)2 GANGGUAN SISTEM FOSIM3 NOTIS PENYELENGGARAAN SISTEM FOSIM4 PENGHANTARAN SAMPEL BAGI PELESENAN AIS DAN AIR MINUMAN BERBUNGKUS/AIR MINERAL SEMULAJADI (AMB/AMS) KE MAKMAL SWASTA YANG DIIKTIRAF OLEH KKM5 TEMPOH PERALIHAN MS1514:20226 Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China7 PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU8
EN