• NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI KAUNTER
  • MAKLUMAN KEPERLUAN EKSPORT IKAN DAN HASILAN IKAN KE USA
  • PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU
  • FOSIM GO LIVE
NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI KAUNTER1 MAKLUMAN KEPERLUAN EKSPORT IKAN DAN HASILAN IKAN KE USA2 PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU3 FOSIM GO LIVE4
EN