• Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2022
  • NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI KAUNTER
  • MAKLUMAN KEPERLUAN EKSPORT IKAN DAN HASILAN IKAN KE USA
  • Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China
  • ebanner pelabelan tangguh raya
  • PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU
  • FOSIM GO LIVE
Hari Keselamatan Makanan Sedunia 20221 NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI KAUNTER2 MAKLUMAN KEPERLUAN EKSPORT IKAN DAN HASILAN IKAN KE USA3 Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China4 ebanner pelabelan tangguh raya5 PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU6 FOSIM GO LIVE7
EN