• eMAS
  • STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)
  • SISTEM FoSIM TELAH BEROPERASI SEMULA
  • TEMPOH PERALIHAN MS1514:2022
  • Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China
  • PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU
eMAS1 STATUS TERKINI PENGEKSPORTAN PRODUK MAKANAN KOMPOSIT KE KESATUAN EROPAH (EU)2 SISTEM FoSIM TELAH BEROPERASI SEMULA3 TEMPOH PERALIHAN MS1514:20224 Keperluan Baru Pengeksportan Produk Makanan ke China5 PENGUATKUASAAN PERATURAN BARU EKSPORT MAKANAN KE EU6
EN