Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Bagi tujuan pengeksportan ikan dan hasilan ikan, premis pemprosesan yang terlibat perlu memastikan keperluan negara pengimport adalah dipatuhi. Bagi maksud tersebut, sebelum pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke negara selain Kesatuan Eropah (EU) dijalankan, semua premis pemprosesan yang terlibat perlu disenaraikan di dalam Compliance List of Processing Establishments for Export of Fish and Fishery Products […]

                        Muat turun Prospektus SafeFood 2015 (PDF)  

PENGENALAN Skim Pensijilan Makanan Organik adalah satu pengiktirafan, diberikan kepada makanan organik tertentu yang telah memenuhi kriteria pensijilan makanan organik. Skim ini akan memastikan makanan organik yang dihasilkan adalah selamat dan integriti makanan organik dikekalkan di sepanjang rantaian makanan organik. Permohonan pensijilan ini adalah terbuka kepada semua pengusaha makanan yang terlibat dalam pemprosesan makanan organik. […]

     Statistik Pensijilan MeSTI Mengikut Negeri Sehingga Mei 2016      NO. NEGERI BILANGAN SYARIKAT MENDAPAT MeSTI 1  JOHOR 293 2  KEDAH 287 3  KELANTAN 138 4  KUALA LUMPUR 74 5  LABUAN 25 6  MELAKA 138 7  NEGERI SEMBILAN 82 8  PAHANG 277 9  PERAK 189 10  PERLIS 77 11  PULAU PINANG 272 12  SABAH 195 […]

PENGENALAN    Pengiktirafan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan rasmi kepada industri yang  mencapai mengamalkan elemen-elemen HACCP sekaligus memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak pengguna. Bermula pada 19 April 2001, Skim Pensijilan HACCP telah dilancarkan secara rasmi dan objektif  Skim ini adalah untuk memberikan pengiktirafan rasmi kepada premis makanan yang […]

PENGENALAN Pengiktirafan Good Manufacturing Practice (GMP) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan rasmi kepada industri yang mencapai mengamalkan elemen-elemen GMP sekaligus memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak pengguna. Skim Pensijilan GMP telah dilancarkan untuk memberikan pengiktirafan rasmi kepada premis makanan yang berjaya mengamalkan dan mengekalkan sistem GMP di premis makanan. SKOP Permohonan untuk mendapatkan sijil ini adalah […]

       Muat turun Saiz, Bentuk dan Warna Bagi Logo Skim Pensijilan HACCP KKM (format PDF)  

Tujuan prosedur ini adalah untuk menguruskan tatacara pengeluaran Sijil Penjualan Bebas yang komprehensif bagi memastikan ianya berada pada standard yang ditetapkan dan  mematuhi Akta Makanan 1983, Peraturan- Peraturan Makanan 1985 dan undang-undang yang berkaitan. Ia juga akan menyeragamkan aspek teknikal permohonan dan prosedur pengeluran sijil. Prosedur ini merangkumi produk makanan dan bahan bersentuhan makanan.   […]

Baca dan muat-turun fail di bawah (format PDF): Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 Peraturan-Peraturan Makanan (Fi Analisis Makanan) 2016 Perlantikan dan Pembatalan Perlantikan Juruanalisis 2014  Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa bagi Peraturan Iradiasi Makanan 2011 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat kuasa Akta Juruanalisis Makanan 2013 Perlantikan Juruanalisis 2013 Perlantikan Juruanalisis 2011 Pelantikan dan Pembatalan Pelantikan Juruanalisis […]

Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan semua pengusaha kilang makanan, katering, restoran, gerai atau penjaja bergerak supaya SEGERA mendaftarkan premis makanan masing-masing untuk mengelakkan tindakan perundangan. Tindakan penguatkuasaan bermula 1 Januari 2014. Untuk mendaftar, layari laman web http://fosimdomestic.moh.gov.my. Maklumat lanjut, layari http://fsq.moh.gov.my.             

Semua dokumen di bawah adalah dalam format PDF: Syarat-Syarat Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Pengeksportan Raw Clean Edible Bird’s Nest Ke Negara China  29-04-2013 Makmal Swasta Yang Menawarkan Analisis Nitrite/Nitrate Dalam Sarang Burung Walit  20-09-2012 Borang-Borang: Heath Certificate – Information on Sources of Raw Material / Processing Establishment Application Form For Listing Of Exporter Of Edible Bird’s Nest […]

Introduction It is the responsibility of the exporter to apply for Health Certificate for export of aquatic animals and their products intended for retail use/food service based on the requirements of the importing countries. The exporter shall ensure that aquatic animals and their products intended for retail use/food service to be exported comply with the requirements of the importing […]

1. TUJUAN PROSEDUR Tujuan prosedur ini adalah untuk menguruskan tatacara Prosedur Pensijilan Premis Pengeksport Makanan Diproses Minima ke Singapura bagi memastikan ianya berada pada standard yang ditetapkan dan mematuhi keperluan negara pengimport, Singapura. Prosedur ini dapat menyeragamkan aspek teknikal permohonan dan prosedur kelulusan pensijilan premis pengeksport Makanan Diproses Minima ke Singapura. 2. SKOP Prosedur ini terpakai bagi pengeksportan produk […]

1. TUJUAN PROTOKOL Tujuan protokol ini adalah untuk menguruskan tatacara Penyenaraian Premis Pengeksport Makanan Proses Sedia Dimakan ke Singapura bagi memastikan ianya mematuhi syarat yang ditetapkan oleh AVA Singapura. Protokol ini dapat menyeragamkan aspek permohonan untuk Penyenaraian Premis Pengeksport Makanan Proses Sedia Dimakan ke Singapura.   2. SKOP PROTOKOL Protokol ini terpakai bagi pengeksportan makanan […]

Bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke China, pihak General Administration Quality Supervision Inspection and Quarantine (AQSIQ) telah menetapkan bahawa mulai 1 Jun 2012, semua premis pemprosesan yang mengeksport ikan dan hasilan ikan ke China perlu menggunakan model Sijil Kesihatan (Health Certificate) mengikut format yang telah diluluskan oleh pihak AQSIQ. Permohonan pengeluaran Sijil Kesihatan tersebut […]

Kenapa saya perlu mendaftarkan premis makanan? Semua premis makanan perlu didaftarkan agar aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, penghantaran, pengedaran atau penjualan apa-apa makanan atau pelabelan semula, pemprosesan semula atau penbungkusan semula apa-apa makanan itu dapat dijalankan seperti dinyatakan Peraturan 3(1) di bawah Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009.  Saya memasak dan menyediakan makanan di […]

1.0 PURPOSE: These guidelines were prepared: 1.1 To fulfill the requirements of Regulations 11(3A), 11(6) and 11(7) of the Food Regulations 1985; 1.2 As a guidance to the food industries, consumer and authorised officers under the Food Act 1983; 1.3 The Regulations are as follows: Regulation 11(3A) For the purpose of subregulation (3), the origin […]

Muat turun surat (PDF) di sini Surat juga boleh dimuat turun menerusi menu utama PERUNDANGAN > PINDAAN UNDANG-UNDANG Untuk pertanyaan sila e-mel kepada  shazlina@moh.gov.my

1.0       TUJUAN: Garispanduan ini disediakan: 1.1  Untuk memenuhi kehendak Peraturan 13, Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011; dan 1.2 Sebagai panduan kepada industri makanan dan pengguna serta pegawai berkuasa di bawah Akta Makanan 1983.   2.0       KEHENDAK PELABELAN 2.1 Bungkusan yang mengandungi makanan yang diiradiasi untuk jualan: Pernyataan bertulis – Berdekatan dengan nama makanan tersebut; […]

Salam 1 Malaysia Tuan/Puan, Selaras dengan Warta Kerajaan Persekutuan P.U.(A) 318 berkaitan Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.3) 2012 bertarikh 27 September 2012 yang berkuatkuasa pada tarikh yang sama, adalah dimaklumkan bahawa pengimportan bahan perisa tidak lagi memerlukankelulusan bertulis daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Walaubagaimanapun, setiap bahan perisa yang diimport perlu mematuhi segala keperluan yang diperuntukkan di bawah Peraturan 22, Peraturan-Peraturan Makanan […]