Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Syarat Tambahan Berkaitan Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan Mulai Tahun 2019 

Untuk makluman, bermula tahun 2019, permohonan pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan akan melibatkan syarat-syarat tambahan. Makluman berkaitan perkara ini akan dibuat melalui surat edaran Perakuan Amalan Tahunan 2018 dan Panduan Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan yang akan dilampirkan bersama-sama Perakuan Amalan Tahunan 2018.

Modified: February 9, 2018 at 3:59 am

Tags: