Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

PENGUMUMAN: PEMBAYARAN FI BAGI LESEN AIR MINERAL SEMULAJADI, AIR MINUMAN BERBUNGKUS, AIS & MESIN JUAL AIR 

Adalah dimaklumkan mulai 1 Mei 2017, semua pembayaran fi proses bagi permohonan lesen Air Mineral Semulajadi, Air Minuman Berbungkus, Ais dan Mesin Jual Air (MJA) hendaklah dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri (JKN), Pejabat Kesihatan Daerah (PKD), Pejabat Kesihatan Bahagian (PKB) atau Pejabat Kesihatan Kawasan (PKK) yang berkenaan.

Manakala pemohon perlu mengemukakan bayaran fi lesen kepada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), KKM setelah mendapat maklumat daripada JKN/PKD/PKB atau PKK.

Modified: May 2, 2017 at 3:50 am

Tags: