Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Kandungan Minimum Manual HACCP dan Dokumen Sokongan 

1. Syarikat & Polisi Keselamatan Makanan

 • Profil syarikat – termasuk lokasi loji, produk / skop untuk pasaran eksport dan disahkan (jika berkenaan)
 • Carta organisasi – garis yang menunjukkan tanggungjawab ahli pasukan dan pautan kepada pengurusan atasan
 • Polisi Pengurusan Keselamatan Makanan
 • Susun atur loji – menunjukkan aliran bahan, pekerja aliran lalu lintas dan kemudahan sanitari

2. Pasukan HACCP & Tanggungjawab

 • Senarai nama ahli setiap pasukan, kedudukan mereka dalam syarikat itu, kelayakan akademik / teknikal dan fungsi kerja HACCP mereka. Kenal pasti penyelaras HACCP / pemimpin yang akan menyelaraskan / memimpin pasukan.

3. Skop Pelan HACCP & Objektif Keselamatan Makanan 

4. Keterangan Produk & Sasaran Pengguna

 • Nama produk (nyatakan jenis proses)
 • Ciri-ciri penting produk (juga menunjukkan bahan-bahan sensitif)
 • Simpanan
 • Pembungkusan
 • Jangka hayat
 • Sasaran penggunaan & pengguna
 • Di mana produk akan dijual
 • Arahan pelabelan untuk pengguna (jika berkenaan)
 • Kawalan pengedaran khas (jika berkenaan)

5. Carta Aliran Proses

6. Lembaran Analisis Bahaya 

7. Ringkasan Pelan HACCP 

8. Pengesahan Keseluruhan Aktiviti & Jadual – termasuk Kajian Semula Pengurusan

9. Ringkasan Program Prasyarat

10. Dokumen Sokongan untuk Manual HACCP

 • Prosedur Operasi Standard Sanitasi (SSOP)
 • Pelan dan Polisi Latihan
 • Prosedur Aduan Pelanggan
 • Prosedur Memanggil Semula Produk


Maklumat lanjut: Rujuk Garis Panduan Skim Pensijilan HACCP di bahagian Garis Panduan laman web ini.
 

Modified: March 29, 2013 at 3:14 am