Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan 

Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan merupakan pemudahcara kepada pengusaha industri ais blok bagi memenuhi keperluan pelesenan yang ditetapkan.

Garis panduan ini terbahagi kepada tiga (3) Bahagian iaitu:

  • Bahagian 1: Panduan Permohonan
  • Bahagian 2: Keperluan Spesifik Premis yang mengandungi 2 komponen iaitu:
    • Komponen 1 : Keperluan Am
    • Komponen 2 : Kawalan Operasi
  • Bahagian 3: Contoh Manual Jaminan Keselamatan Ais Blok

Muat turun untuk maklumat lanjut (word/excel/pdf):


Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan


Jadual A – Jadual Kedua Puluh Lima A


Jadual B- Maklumat Aktiviti Pensampelan Bagi Pelesenan Ais


 

Lampiran 1- Kandungan Minimum Manual Jaminan Keselamatan Ais


Lampiran 2- Carta Alir Permohonan


Lampiran 3- Senarai Makmal Dilulus KKM


Lampiran 4- Senarai Makmal Diakreditasi


Lampiran 5- Syarat Pemegang Lesen


Lampiran 6- Senarai BKKM, JKN

 

Modified: May 24, 2018 at 1:18 am