Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Arkib Kenyataan Akhbar Isu Keselamatan Makanan (2011) 

Isu Penarikan Balik Produk Rumusan Bayi Enfamil Keluaran Syarikat Mead Johnson Di Amerika Syarikat (Dis 2011) – [ Muat turun ]


Minyak Masak Terpakai Yang Mengandungi Total Polar Compound (TPC) Yang Berlebihan (Dis 2011) – [ Muat turun ]


Isu Produk Makanan Yang Dijual Di Kedai Rakyat 1Malaysia (Dis 2011):


Kenyataan Akhbar Berkenaan Pencemaran Bahan Kimia DEHP Dalam Produk Makanan Import Dari Taiwan (Jun-Jul 2011):

 • Status Terkini Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – Status Terkini DEHP-8July.pdf

 • Status Terkini Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – Status Terkini DEHP-7Jul.pdf

 • Kenyataan Akhbar 15 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-ETHYLHEXYL) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 04.07.2011 | 15-phthalate.pdf |
 • Kenyataan Akhbar 14 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 24.06.2011| 14-phthalate.pdf |14-phthalate-lampiran1.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 13 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 22.06.2011 | 13-phthalate.pdf |13-phthalate-lampiran1.pdf | 13-phthalate-lampiran2.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 12 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 19.06.2011 | 12-phthalate.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 11 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 17.06.2011 | 11-phthalate.pdf |11-phthalate-lampiran1.pdf | 11-phthalate-lampiran2.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 10 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 14.06.2011 | 10-phthalate.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 9 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 14.06.2011 | 9-phthalate.pdf | 9-phthalate-lampiran1.pdf | 9-phthalate-lampiran2.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 8 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 11.06.2011 | 8-phthalate.pdf | 8-phthalate-lampiran.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 7 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 08.06.2011 | 7-phthalate.pdf | 7-phthalate-lampiran1.pdf | 7-phthalate-lampiran2.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 6 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 06.06.2011 | 6-phthalete.pdf | 6-phthalate-lampiran1.pdf | 6-phthalate-lampiran2.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 5 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 04.06.2011 | 5-phthalate.pdf | 5-phthlate-lampiran1.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 3 – Status Semasa Pemantauan Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 02.06.2011 | 3-phthalate.pdf |

 • Kenyataan Akhbar 2 – Pencemaran Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Dan Di-Isononyl Phthalate (DINP) Dalam Makanan Import Dari Taiwan – 01.06.2011 | 2-phthalate.pdf |

 • Senarai Produk Minuman Import Dari Taiwan Yang Tercemar dan Tidak Tercemar Dengan DEHP  |Tercemar DEHP.pdf | Tidak Tercemar DEHP.pdf |


Isu Khinzir Mati Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Makanan (Mei-Jun 2011):


Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempa Bumi dan Tsunami di Jepun (Mac-Apr 2011):

 • Senarai Makmal Diiktiraf oleh Kerajaan Jepun yang Berkeupayaan untuk Menjalankan Analisa Kandungan Bahan Radioaktif           | Senarai Makmal.pdf |

 • Kajian Semula Tindakan Kawalan Makanan Yang Diimport Dari Jepun – 29.04.2011 | KA29042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Ke-Empat Situasi Terkini Pemantauan Makanan Dari Jepun – 27.04.2011 |KA27042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 13.04.2011 | KA13042011.pdf | 

 • Laporan Keputusan Analisis | Laporan13042011.pdf |

 • Sijil Radioaktif (Pengimportan Makanan Dari Jepun)  | Model Certificate of Radioactivity.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 11.04.2011  | KA11042011.pdf |

 • Laporan Keputusan Analisis Media (Pengimportan Makanan Dari Jepun) – 11.04.2011  |Laporan11042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 08.04.2011  | KA08042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 06.04.2011  | KA06042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 04.04.2011  | KA04042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 1.04.2011  | KA01042011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Kemalangan Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 30.03.2011  | KA30032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Situasi Terkini Pemantauan Makanan Dari Negara Jepun – 29.03.2011  |KA29032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun- 27.03.2011  | KA27032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 26.03.2011 | KA20032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 25.03.2011  | KA25032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 24.03.2011  | KA24032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun- 22.03.2011 | KA22032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 21.03.2011 | KA21032011.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Y.B. Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi Mengenai Insiden Nuklear Akibat Kejadian Gempabumi Dan Tsunami Di Jepun – 20.03.2011 | KA20032011.pdf |

 • Q&A Pencemaran Bahan Radioaktif dalam Makanan | Q&A Pencemaran.pdf |

 • Kenyataan Akhbar Pemantauan Makanan dari Negara Jepun sebagai Langkah Berjaga-Jaga – 14.03.2011  | KA14032011.pdf |

Pengharaman Penjualan Botol Susu Bayi Polikarbonat Yang Mengandungi Bisphenol A (Mac 2011) –Muat turun ]

Modified: April 17, 2013 at 2:53 am

Tags: