Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Aktiviti Seksyen Import 

Antara aktiviti adalah:

  • Menguatkuasakan undang-undang Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 keatas semua pengimportan makanan di pintu masuk negara.

  • Pemantauan melalui pensampelan dan ujian bagi makanan import di pintu -pintu masuk dipertingkatkan.

  • Pemantauan pengimportan makanan melalui tahan, uji dan  lepas.

  • Krisis makanan dan produk recall–pemantauan krisis diseluruh dunia perlu dilakukan agar pintu masuk dapat dimaklumkan jika terdapat alert dari negara lain.

  • Pemprosesan produk import di pintu masuk melalui sistem FoSIM (Food Safety Information System of Malaysia).

  • Pengumpulan data kemasukan makanan import.

  • Pemprosesan permohonan bagi pelabelan semula, reconditioning makanan import.

  • Penggunaan teknologi maklumat iaitu sistem FoSIM di semua pintu masuk yang mempunyai Sistem Maklumat  Kastam (SMK) banyak membantu meningkatkan pengawasan keselamatan dan kualiti makanan dipintu masuk.

     

Modified: March 29, 2013 at 2:11 am