Lain-Lain Bahasa Soalan Lazim Borang Kepuasan Pelanggan

Aktiviti Cawangan Industri Domestik 

Antara aktiviti-aktiviti Cawangan Industri Domestik adalah seperti berikut:

 • Merangka strategi dan pendekatan yang strategik mengenai aktiviti keselamatan dan kualiti makanan untuk pembangunan industri makanan dan perkhidmatan makanan (food services) menerusi :
  • Penyediaan garis panduan
  • Ceramah 
  • Pameran
  • Dialog bersama industri

 

 • Melaksanakan skim jaminan kualliti dan keselamatan makanan bagi membantu industri makanan untuk mengeluarkan produk yang mampu berdaya saing di pasaran antarabangsa.

 

 • Melaksana dan menilai pencapaian skim pensijilan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).

Modified: March 28, 2013 at 8:33 am